Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Vurgulamak istediğimiz  faaliyet alanlarımız,

Balastlı demiryolu hatlarında

Ray ve Makas döşeme

Ray kaynağı ( Termit ve Alın kaynağı )

Bakım işleri ( Travers&Ray değiştirme, dübel tebdili ve conta ıslahı)

Buraj ( el ile veya makineli )

Topoğrafik  ölçüm,  projelendirme,

Test ve devreye alma.

Betona tespitli Tramvay ve Hafif metro  hatlarda,

Ray ve makas döşeme, cadde tramvaylarında ray bandajı ve mastik uygulamaları

Ray kaynağı ve dolgu kaynağı ile conta ıslahı

Bakım onarım işleri

Topoğrafik ölçüm ve projelendirme

Test ve devreye alma.

Ray işleri tasarım, malzeme seçimi ve danışmanlık

Enerji rayı ( 3.ray ) döşeme işleri

Demiryolu balastlı imalat bakım işleri ( travers,ray değiştirme, el burajı, dübel değiştirme, termit ve alın kaynağı yapımı vb.)

Metro, tramvay ve hafif metro bakım işleri ( betona gömülü yol imalatları)

Kaba ve ince inşaatın duvar,sıva,boya ,alçıpen ,çatı ve şap işler

Çevre düzenleme ve peyzaj işleri